Disclaimer

ZLM Verzekeringen gaat zorgvuldig te werk bij de weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar digitaal aangeboden diensten. ZLM Verzekeringen behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt ZLM Verzekeringen geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan ZLM Verzekeringen geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

ZLM Verzekeringen garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. ZLM Verzekeringen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.