Directie

Directie, Secretariaat & Staffunctionarissen

Continue inspelen op in- en externe ontwikkelingen.

De afdeling Directie, Secretariaat & Staffunctionarissen bestaat uit diverse teams die dagelijks werken aan het beleid van ZLM. Van het analyseren van risico’s tot innovatie. De afdeling bestaat uit vier teams: Directie en directiesecretariaat, Human Resources, Veiligheid & Innovatie en Interne Audit. 
 

Directie en directiesecretariaat

De directie van ZLM bestaat uit twee personen: de algemeen directeur en directeur verzekeringszaken. De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks beleid van ZLM. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie en de gang van zaken binnen de organisatie. De medewerkers van het directiesecretariaat ondersteunen de directie bij de dagelijkse werkzaamheden.  

Human Resources

Dat medewerkers met veel plezier en energie bij ZLM aan het werk zijn, is voor dit team het allerbelangrijkste. De collega’s van HR willen hieraan bijdragen, tijdens elk moment van je loopbaan bij ZLM. Ze zijn bijvoorbeeld net gestart met een nieuw opleidingsbeleid. Onze medewerkers zitten aan het stuur om hun ontwikkeling vorm te geven en ZLM zorgt voor een goede ondersteuning hierin. 

Ook investeren we in vitaliteit van onze medewerkers. Dat begint bij preventie, maar minstens zo belangrijk is de begeleiding als het wat minder gaat. Daarnaast staat het team altijd klaar om vragen te beantwoorden en zorgen ze ervoor dat administratief alles op orde is. Denk aan alles rondom werving en indiensttreding van nieuwe medewerkers, maar ook de salarisadministratie hoort bij HR. Het team is altijd bereid om te helpen en denkt in oplossingen voor nu en in de toekomst. Met als uiteindelijk doel: tevreden medewerkers.

Veiligheid & Innovatie

Een ander team binnen deze afdeling is team Veiligheid & Innovatie. Zij zijn verantwoordelijk voor het veiligheids- en preventiebeleid. De medewerkers Veiligheid & Preventie geven voorlichting en organiseren trainingen om de (verkeers)veiligheid te verhogen. De zorg voor de exploitatie van het nieuwe ZLM Veiligheidspark, waar de trainingen plaatsvinden, hoort ook bij de taken. De coördinator Duurzaamheid is de kartrekker van duurzaamheidactiviteiten binnen ZLM. 

Interne Audit

Team Interne Audit beoordeelt de beheersing van de belangrijkste risico’s van ZLM. De interne auditor toetst hiervoor de betrouwbaarheid en effectiviteit van de bedrijfsvoering. Dit gebeurt vanuit een onafhankelijke rol. De interne auditor doet dit door onderzoek te doen naar wisselende processen en onderwerpen binnen ZLM. Zoals toprisico’s en het naleven van relevante wet- en regelgevingen. Kortom: dit team heeft een belangrijke rol binnen ZLM!

Inspelen op ontwikkelingen 

De diverse teams binnen de afdeling Directie, Secretariaat & Staffunctionarissen werken nauw samen om de organisatie van ZLM zo sterk en veilig mogelijk te maken. Dit bereiken zij door analyses, risico’s en andere ontwikkelingen onderling af te stemmen en hier samen zo goed mogelijk op in te spelen.

“We werken continu aan vernieuwingen en verbeteringen voor ZLM, waarbij we een centrale rol hebben binnen de gehele organisatie. Dat maakt het werk zo leuk en divers!”
Frank
, coördinator Duurzaamheid

Kom ons team versterken

Op dit moment zijn er helaas geen vacatures binnen dit team beschikbaar.

Wij zijn ZLM.

Benieuwd wie ZLM is? Wij stellen ons graag aan je voor!

Collega schade

Een cultuur waarin we oog hebben voor elkaar

Ontdek jouw werk- en leefomgeving bij ZLM.

collega's lunchen

De voordelen van werken bij ZLM

Daarom kies je voor ZLM!

Collega's A&A

In welk team pas jij?

Maak kennis met onze teams.