Directie

Directie, Secretariaat & Staffunctionarissen

Continue inspelen op in- en externe ontwikkelingen.

De afdeling Directie, Secretariaat & Staffunctionarissen bestaat uit diverse teams die dagelijks werken aan het beleid van ZLM. Van het analyseren van risico’s tot innovatie. De afdeling bestaat uit vijf teams: Directie en directiesecretariaat, Human Resources, Veiligheid & Innovatie, Interne Audit en Business Analyse. 
 

Directie en directiesecretariaat

De directie van ZLM bestaat uit twee personen: de algemeen directeur en directeur verzekeringszaken. De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks beleid van ZLM. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie en de gang van zaken binnen de organisatie. De medewerkers van het directiesecretariaat ondersteunen de directie bij de dagelijkse werkzaamheden.  

Human Resources

Ervoor zorgen dat medewerkers tevreden zijn is een strategische doelstelling van ZLM. Dat weet dit team als geen ander, het zit dan ook verweven in alle werkzaamheden. De plannen voor de komende jaren hebben ze duidelijk voor ogen. Zo zijn ze bezig met de opzet van een nieuw medewerkersonderzoek en ondersteunen ze leidinggevenden om het beste uit hun medewerkers te halen. Daarnaast staan ze klaar om alle personeelsvragen te beantwoorden en zorgen ze dat de HR-administratie op orde is. Dat kenmerkt dit team, ze zijn daadkrachtig, altijd bereid om te helpen en op de toekomst gericht.
 

Veiligheid & Innovatie

Een klein team binnen deze afdeling is team Veiligheid & Innovatie. De manager Veiligheid & Innovatie en de medewerker Veiligheid & Preventie zijn verantwoordelijk voor het veiligheids- en preventiebeleid. Ze geven voorlichting en organiseren trainingen om de (verkeers)veiligheid te verhogen. De zorg voor de exploitatie van het nieuwe ZLM Veiligheidspark, waar de trainingen plaatsvinden, hoort ook bij de taken. Ook is Veiligheid & Innovatie de kartrekker van innovatieprojecten binnen ZLM. 

Interne Audit

Team Interne Audit beoordeelt de beheersing van de belangrijkste risico’s van ZLM. De interne auditor toetst hiervoor de betrouwbaarheid en effectiviteit van de bedrijfsvoering. Dit gebeurt vanuit een onafhankelijke rol. De interne auditor doet dit door onderzoek te doen naar wisselende processen en onderwerpen binnen ZLM. Zoals toprisico’s en het naleven van relevante wet- en regelgevingen. Kortom: dit team heeft een belangrijke rol binnen de afdeling! 

Business Analyse

Het vakgebied van de business analist zit tussen business en IT in. Onze business analist werkt hierin nauw samen met diverse teams binnen de organisatie. Om een goede schakel te zijn tussen deze gebieden heeft de business analist dan ook de nodige ervaring op IT-gebied. Deze medewerker vertaalt concepten en wensen naar concrete verbeteringen en ondersteunt ZLM bij het vormgeven van haar veranderplannen. Hiervoor zijn competenties als analytisch vermogen, probleemoplossend denken en communicatieve vaardigheden onmisbaar.

Inspelen op ontwikkelingen 

De diverse teams binnen de afdeling Directie, Secretariaat & Staffunctionarissen werken nauw samen om de organisatie van ZLM zo sterk en veilig mogelijk te maken. Dit bereiken zij door analyses, risico’s en andere ontwikkelingen onderling af te stemmen en hier samen zo goed mogelijk op in te spelen.

“We werken continu aan vernieuwingen en verbeteringen voor ZLM, waarbij we een centrale rol hebben binnen de gehele organisatie. Dat maakt het werk zo leuk en divers!”
Miranda
, Business Analist

Kom ons team versterken

Op dit moment zijn er helaas geen vacatures binnen dit team beschikbaar.

Wij zijn ZLM.

Benieuwd wie ZLM is? Wij stellen ons graag aan je voor!

Collega schade

Een cultuur waarin we oog hebben voor elkaar

Ontdek jouw werk- en leefomgeving bij ZLM.

collega's lunchen

De voordelen van werken bij ZLM

Daarom kies je voor ZLM!

Collega's A&A

In welk team pas jij?

Maak kennis met onze teams.